Jak i kiedy powstała nauka o religii cz. 7

Sądzono, że tą drogą uda się ustalić autentyczne teksty święte, na których, jak na prawdziwym słowie bożym, będzie można oprzeć prawowierną i niezawodną religię chrześcijańską. Badania te prowadzono z olbrzymim nakładem pracy i systematyczności i przy ciągłym doskonaleniu samych metod. Teksty rzeczywiście ustalono i dokonano nowych przekładów krytycznych, Badania te – to sto lat pracy całych zastępów systematycznych profesorów niemieckich. Wyniki ich jednak były zupełnie niespodziewane dla teologów protestanckich. Okazało się, że stary i doświadczony Kościół Katolicki miał zupełną słuszność, zakazując komentowania Biblii i ustalając własne teksty święte przy pomocy metod, wprawdzie bardzo dalekich od naukowości, ale kierujących się zdecydowaną tendencją dobra organizacji kościelnej.

Pod wpływem naukowych badań teologów protestanckich, oczywiście wbrew ich najszczerszym teologicznym intencjom. Biblia stopniowo przekształciła się z nietykalnej i promieniującej mądrością bożą księgi świętej na zbiór utworów, pisanych przez bardzo różnych ludzi i w bardzo różnych czasach.